Integritetspolicy

Ljung.net kommer att behandla dina personuppgifter när du besöker och handlar i vår webbutik. Vi är angelägna om att säkerställa att din integritet skyddas. Denna integritetspolicy anger hur Ljung.net behandlar dina personuppgifter. Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på någon av dessa webbplatser och dessa webbplatser kommer inte att omfattas av denna privata policy.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget Ljung International AB, org. nr. 556718-0947 ('Ljung.net'), är ansvarig för dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på: shop@ljung.net

DATA BEHANDLADE AV OSS

Vi kommer att behandla personuppgifter som du har lämnat i samband med din kontakt med oss. Vi kan ta emot och samla in dina personuppgifter, i tillämpliga fall, i enlighet med nedan.

När du använder webbplatsen Ljung.net; När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar information om hur du använder våra tjänster, se mer under Cookies nedan.

När du handlar online; Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Information om din beställning och orderhistorik och i förekommande fall returer och byten. Kreditkortsuppgifter, om du väljer att betala med kreditkort; kreditupplysning och personnummer, om du väljer att betala med faktura kommer en kreditprövning att göras av våra partners som är personuppgiftsansvariga för sådana personuppgifter.

När du registrerar dig för nyhetsbrev; När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev behöver du skicka in din e-post.

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR DEN JURIDISKA GRUNDEN FÖR SÅDAN ANVÄNDNING?

Varför Rättslig grund

För att hantera ditt köp online genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka meddelanden om leveransstatus.

För att behandla betalningar.

Hantera reklamationer och garantier.

För att identifiera dig och för att validera din lagliga ålder för att handla online och för att bekräfta din adress med externa partners.

Uppfylla tjänsten att hantera och leverera beställningar.

Att vara i kontakt med dig.

Att analysera, anpassa och förbättra, för statistiska ändamål.

För att testa och förbättra våra system.

För att förhindra missbruk och olämplig användning.

För att skicka erbjudanden och/eller rekommendationer till dig.

För att skicka enkäter till dig som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För att förbättra din upplevelse av våra tjänster och att erbjuda dig produkter ur vårt sortiment som kan vara av intresse för dig utifrån vårt berättigade intresse. Du har rätt att invända mot behandling i dessa fall.

För att skicka dig erbjudanden och nyhetsbrev.

Samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev.

 

UNDER HUR LÄNGE KOMMER VI ATT BEVARA DINA UPPGIFTER?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras om det inte finns någon annan legitim anledning att lagra dina uppgifter.

Vi kommer också att behålla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla tillämpliga juridiska skyldigheter, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal.

MED VEM VI DELAR PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag inom vår koncern. Data kan också delas med våra tjänsteleverantörer när det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, såsom transportörer för leverans av produkter, e-postleverantörer, servervärdar, betaltjänstleverantörer, affärssystem och kredit- eller inkassobyråer för kreditkontroll, identitetskontroller och inkasso. Personuppgifter som överförs till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att de ska kunna utföra sina tjänster.

Personuppgifter kan också komma att delas för att uppfylla lag- eller myndighetskrav, domstolsbeslut, vid misstanke om brott eller på annat sätt om det är nödvändigt för att uppfylla gällande regler. I det fall Ljung.net säljs eller överförs, helt eller delvis, kan personuppgifter överföras till det övertagande företaget som en del av försäljningen eller överlåtelsen.

Ljung.net säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till någon annan enhet.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra betrodda tjänsteleverantörer som kan komma att behandla dina uppgifter utanför EES när de utför tjänster för vår räkning enligt denna integritetspolicy. När vi gör detta ser vi till att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda din personliga information och dina rättigheter. En sådan överföring kommer att utföras i enlighet med tillämpliga lagar.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTERAD

- Rätt till tillgång; Du har rätt att veta om vi behandlar uppgifter om dig, att få tillgång till dessa uppgifter och annan kompletterande information. Detta för att du ska vara medveten om och kunna kontrollera lagenligheten av behandlingen.

- Rätt till rättelse; Du har rätt att få personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

- Rätt till radering (rätt att bli glömd); Denna rättighet är till för att göra det möjligt för dig att begära radering eller borttagning av personuppgifter där det inte finns några tvingande skäl för fortsatt behandling.

- Rätt till begränsning av behandlingen; I vissa fall har du rätt att blockera eller undertrycka behandling av personuppgifter och det innebär att vi endast skulle få lagra dina personuppgifter men inte behandla dem. Detta kan göras till exempel under en undersökning av om dina personuppgifter är korrekta eller inte.

- Rätt att invända mot behandling; Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter i vissa fall, till exempel när det gäller marknadsföring.

- Rätt till dataportabilitet; Denna rätt tillåter dig att få de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.

- Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten; Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige.

COOKIES

En cookie är en liten textfil som en webbplats kan begära att spara på besökarens dator. Filen innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren. Cookies består endast av text, tar praktiskt taget ingen plats och innehåller inga virus, så de skadar inte din dator. Det finns två typer av cookies:

Den första sparar en fil permanent på din dator. Dessa används till exempel för att mäta hur besökare rör sig på webbplatsen. Detta är bara för att ge bättre tjänster för besökarna. Textfiler kan raderas.

Den andra typen av cookies som vanligtvis används är "sessionscookies". Dessa lagras endast tillfälligt i besökarens dator, medan de är inne och besöker sidan. Filerna försvinner när webbläsaren stängs av. Sessionscookies används för att inte förväxla dig med andra besökare och för att komma ihåg dina val. På ljung.net använder vi sessionscookies.

Du kan välja en inställning i din webbläsare som påpekar i ett meddelande när en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avböja cookies. Du kan också välja att inte ta emot några cookies alls. Eftersom olika webbläsare fungerar olika måste du söka i din hjälpmeny för att hitta den här inställningen i din webbläsare. Observera, om du har valt att inte ta emot några cookies alls, kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

Vi använder Google Analytics-verktyget för att hjälpa oss mäta trafik och användarstatistik. Vi använder informationen som samlas in via cookies för att förbättra våra tjänster och för att få statistik över hur vår webbplats används av besökarna. Hitta deras opt-out på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Läs mer på: www.google.com/policies/privacy/partners/.

ÄNDRA I DENNA POLICY

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna policy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna policy kommer att träda i kraft när den uppdaterade policyn publiceras på vår webbplats och vi kommer att meddela alla väsentliga ändringar.

Senaste ändringsdatum: 2023-10-15.